SOLCAL APP
         Demofilmpjes

Nieuw & bewaren Basis werking Selecteren Additionele gegevens
Rapport opmaken ISDE subsidie
Veel gestelde vragen
Met de SOLCAL App voor MsWindows wordt de energieprestatie van een zonneboilers berekend volgens de Europese regeling voor het energielabel. De methode gebruikt hiervoor de testresultaten van de componenten. The App is het vervolg op de succesvolle Excel SOLCAL implementatie die door vAConsult ter beschikking is gesteld en inmiddels meer dan 5000 keer is gedownload. De SOLCAL App is voorzien van twee SOLCAL implementaties:
- De nu gebruikelijk toegepaste implementatie, zoals beschreven in de Europese publicatie (03.07.2014, C 207/22)
- De recent beschikbaar gekomen implementatie beschreven in de FprEN 15316-4-3, annex F (*)

Kosten voor de SOLCAL App:
- Budget editie: € 150,- (exclusief BTW)
- Professional editie: € 250,- (exclusief BTW)
- Consultants editie: ...in voorbereiding
De SOLCAL App is verkrijgbaar door het volgende antwoordformulier in te vullen en in te dienen:
...Kopen SOLCAL App
Lees voor de aanschaf eerst de licentie-overeenkomst ...Licentie-overeenkomst


De SOLCAL App is beschikbaar in twee verschillende edities:
Budget
Voer de componentspecificaties in, selecteer de SOLCAL implementatie die je wilt gebruiken en lees het resultaat af.
Deze configuratie is prima geschikt voor organisaties die alleen ge﮴eresseerd zijn in de rekenresultaten.


Professional
Deze editie biedt professionele toegevoegde waarde, zoals ingevoerde gegevens bewaren, nieuwe zonneboilers samenstellen op basis van eerder ingevoerde componenten, rapporten en de verplichte ErP documentatie (productkaart en technisch document) voor de zonneboiler. Deze versie is onontbeerlijk voor elk bedrijf dat werkt met zonneboilers.
Speciaal voor de Nederlandse markt wordt bovendien alle noodzakelijke documenten opgesteld waarmee de zonneboilers kunnen worden aangemeld voor de ISDE subsidie.
Meer info: Wat doet de professional editie allemaal?(*) SOLCAL methode
De SOLCAL methode is een van de twee aangewezen methoden voor het Europese energielabel Verordening (CDR 812/2013) om de energieprestatie van een zonneboiler te bepalen. De SOLCAL methode, gebaseerd op de CEN norm EN 15316-4-3 methode B, gebruikt componenttestresultaten om de prestaties te berekenen.
De tot nu toe gebruikte SOLCAL implementatie is beschreven in de Europese publicatie (2014/07/03, C 207/22). Helaas bevat deze implementatie fouten, waardoor te lage resultaten worden berekend.
Dit jaar is de CEN norm FprEN 154316-4-3 in de officiele Europese stemming goedgekeurd (publicatie binnenkort). Hiermee komt er nu een veel betere implementatie van de SOLCAL methode beschikbaar. Hoewel deze nieuwe implementatie van SOLCAL nog niet geharmoniseerd is, kan deze implementatie toch worden toegepast onder verwijzing naar Artikel 5 van de CDR812 / 2013:
De op grond van de artikelen 3 en 4 te verstrekken informatie wordt verkregen met behulp van betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meet- en berekeningsmethoden, waarbij rekening wordt gehouden met de erkende meest recente meet- en berekeningsmethoden, zoals uiteengezet in bijlage VII en bijlage VIII.