SOLCAL APP - PROFESSIONAL -Bewaren, selecteren en componeren
Bewaar elke zonneboilerdefinitie voor later gebruik. Componeer nieuwe zonneboilers door eerder ingevoerde componenten te selecteren.

Rapport: naar pakket labelklasse
Met de tabel kun je aflezen welk naverwarmertoestel je nodig hebt om, specifiek voor de zonneboiler, een bepaalde pakket-labelklasse te bereiken (*). Dit is een hulpmiddel m.n. voor de installateur. De tabel geeft de minimale rendementen voor het naverwarmertoestel voor waterverwarming.
Rapport: graphische weergave zonneboilerprestatie
De zonneboilerprestatie wordt graphisch weergeven op een schaal van 0 tot 10 sterren overeenkomend met het deel van de warmtebehoefte dat door de zonneboiler wordt gedekt (**). De zonneboilerprestatie wordt voor vier type huishoudens gepresenteerd voor het gemiddelde Europese klimaat. Optioneel kan overigens ook een andere Europese regio worden geselecteerd.Rapport: ErP documentatie
De SOLCAL App genereert desgewenst de verplichte ErP documentatie:
- productkaart om met het apparaat mee te leveren en uw klanten te overtuigen,
- technisch document voor het archief.
Rapport: ISDE aanmelding
De SOLCAL App genereert alle noodzakelijke documenten voor het aanmelden van de zonneboilers voor de ISDE subsidie.

Productkaart pakket (in voorbereiding)
Voor het samenstellen van een pakket (zonneboiler & naverwarmer) wordt een productkaart opgesteld, met daarop de gegevens voor de zonneboiler al ingevuld.
Het bedrijf dat het pakket levert, moet dan de additionele gegevens alleen toevoegen
(*) Rapport: naar pakket labelklasse
Een pakket, in termen van de Europese energielabelling, bestaat uit een zonneboiler en een naverwarmertoestel. Het rendement van het pakket (en de labelklasse) wordt berekend met de prestatiegegevens van de zonneboiler (SOLCAL App) en het rendement van het naverwarmertoestel.
Het SOLCAL rapport geeft een tabel waarin je kan aflezen welk minimaal rendement het naverwarmertoestel moet hebben voor een bepaald energie-labelklasse. Dit hulpmiddel helpt om een eenvoudig een pakket samen te stellen.

(**) graphische weergave zonneboilerprestatie
De zogenoemde 'dekkingsgraad' wordt op een graphische manier weergeven. De dekkingsgraad if het deel van de totale benodigde warmte voor de tapwaterverwarming dat door de zonneboiler wordt opgewekt.
De dekkingsgraad wordt voor vier type huishoudens weergegeven, overeenkomend met de vier capaciteitsprofielen van de ErP.