vA SoftwareDe volgende software is beschikbaar:
- SOLCAL App
Met de SOLCAL App voor MsWindows wordt de energieprestatie van een zonneboilers berekend op basis van componenttestgegevens. Het resultaat is geschikt voor de Europese regeling voor het energielabel en de Nederlandse ISDE subsidieregeling. The App is het vervolg op de succesvolle Excel SOLCAL implementatie die door vAConsult ter beschikking is gesteld en inmiddels meer dan 5000 keer is gedownload. De SOLCAL App is voorzien van nieuwste SOLCAL implementatie volgens de FprEN 15316-4-3 annex F.
Voor meer info: SOLCAL App
- vA Erp_Gen
Het programma genereert de volgende documentatie die vereist is in het kader van de Europese regelingen voor Ecodesign en energielabels (CDR 811/2013, CDR 812/2013 en CDR 814/2013):
- Documentatie voor een zonnewarmtesysteem
- Documentatie en energielabel voor een warmwatertank
- Documentatie en energielabel voor een pakket voor warmtapwater
- Documentatie en energielabel voor een pakket met een combiketel
Voor meer info: vA Erp_Gen
- SolTherm (evaluation)
Soltherm berekend de energie-opbrengst van een zonnewarmtesysteem met uurlijkse rekentijdstappen volgens de methoden beschreven in the FprEN15316-4-3, methode 3 gecombineerd met de FprEN15316-5.
SolTherm (evaluation) is een evaluatieversie met beperkte mogelijkheden en een ongevalideerde rekenkern. Het programma is alleen toegankelijk op uitnodiging.
Voor meer info: Ik heb een vraag over SolTherm