vA-ErP-Gen: DoelgroepenTerug naar intro

Wat doet het programma en voor wie?

Wat is het? Voor wie is het? Waarom zou ik het willen hebben? Welke eisen worden er gesteld voor gebruik?
Een msWindows-programma speciaal voor uw bedrijf met de volgende functies:
leveranciers van zonnewarmtesystemen Zonnewarmteleveranciers: Windows computer met Excel en een pdf reader ge´nstalleerd.
opstellen van de verplichte documentatie i.h.k.v. de ErP energielabelling, bedrijven die pakketten samenstellen (groothandel, zonnewarmteleveranciers, warmtepompleveranciers en installateurs) omdat u geen expert wil worden in de procedures van de ErP energielabelling, kennis van de zonnewarmtetechnologie,
samenstellen van zonne-energie-installaties en pakketten door uw componenten in de database te combineren (inclusief SOLCAL berekening), omdat u eenvoudig en snel de verplichte documentatie wilt opstellen en afdrukken voor uw zonnewarmteproducten, globale kennis van de energielabelling systematiek
invoeren van componentspecificaties die hiervoor noodzakelijk zijn. omdat u uw installateurs wilt benaderen met voorstellen voor een compleet systeem met label.
Pakketsamenstellers:
omdat u geen expert wil worden in de procedures van de ErP energielabelling,
omdat u eenvoudig en snel de verplichte documentatie wilt opstellen en afdrukken voor uw pakketten,
omdat u een breed componentenassortiment heeft en daaruit de meest optimale pakketten wilt samenstellen.