Diensten


vAConsult levert adviesproducten in de volgende onderwerpen:

- Ecodesign en energielabel
Deze nieuwe Europese regelingen is per 26 september van dit jaar in werking getreden. Naast belangrijke kansen voor zonnewarmte brengt het ook verplichtingen voor de bedrijven met zich mee. vAConsult heeft hier veel ervaring mee en biedt u een uitgebreid dienstenpakket aan voor leveranciers en installatiebedrijven.
Lees verder...

Ecodesign en energielabel - Het computerprogramma -
Eind september van dit jaar moeten alle apparaten in de sfeer van verwarming van een energielabel worden voorzien. Dat betekent veel werk voor de leveranciers in weinig tijd. De procedures behoorlijk complex en er is nog maar weinig ervaring mee.vAConsult is een van de weinige bureau's die een grondige kennis heeft van de procedures. In de afgelopen maanden heeft vAConsult een computerprogramma ontwikkeld waarmee de procedures efficient kunnen worden afgewikkeld. Opdrachten voor het opstellen van de documentatie voor opdrachtgevers worden hiermee uitgevoerd. Nu de finish in zicht komt, heeft vAConsult besloten dit programma voor alle betrokken leveranciers beschikbaar te stellen. Met dit programma kunt u nu zelf de documentatie eenvoudig opstellen.
Lees verder over "vA Label Generator"...

Opstellen documentatie volgens Ecodesign en het energielabel
Wanneer u liever niet in de weer gaat met het computerprogramma, of wanneer u maar een beperkt aantal producten in een vast assortiment hebt, kunnen wij de documentatie voor u verzorgen.

- Aanmelding producten voor de ISDE subsidie
Per 01.01.2016 kan subsidie worden aangevraagd op o.m. zonnewarmteproducten. Wij kunnen de aanmelding voor de RVO productenlijst geheel voor u verzorgen.

- Kwaliteits- en opbrengstverklaring zonnewarmtesystemen
In het kader van de bouwregelgeving en de normale handel zijn de juiste energieprestatiecijfers van groot belang. vAConsult kan diverse verklaringen op dit gebied voor u verzorgen.

- Beoordelingen Legionellaveiligheid zonneboilers en zonneboilerinstallaties
Legionellaveiligheid is van uw producten is van groot belang. De materie is echter ook behoorlijk complex. vAConsult kan u producten op de veiligheid beoordelen.

Naast deze adviesproducten is vAConsult ook actief in innovaties, onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van zonnewarmte. vAConsult kan hiervoor bogen op een ervaring van meer dan 30 jaar in het zonnewarmtevak en een breed internationaal netwerk.

Wanneer u meer wilt weten over de diensten van vAConsult kunt u een emailtje sturen. Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.