Even voorstellen


Vanuit een gedegen achtergrond kennis op het gebied van duurzame energie en de gebouwde omgeving, is het advies bureau vAConsult in 2001 opgericht.

Het bureau voert nu projecten uit in Nederland en Europa op het gebied van regelgeving, technologie, markt en oragnisatie met een speerpunt op zonnewarmte.
U kunt per email contact met ons opnemen.
Wanneer u teruggebeld wilt worden, vergeet dan niet een telefoonnummer te vermelden.
webreply@vaconsult.net


Huidige functies


Recente projecten


- Directeur/eigenaar vAConsult
- Voorzitter: Stichting DEPK
- Voorzitter: NVDE werkgroep GG-DW&KP
- Voorzitter NEN normcommissie zonnewarmte
- Projecten in het kader van Ecodesign / energielabel
- Lobby voor ESTIF
- Communicatie en kennisoverdracht
- Normalisatie
- Europees onderzoek naar Zonneboilers en Legionella
- Europees normalisatiewerk
- Liaison namens TC 312 in TC164, TC 228 en TC 371
- Revisie EPBD normen (prEN 15316-4-3)
- Excel applicaties voor EPBD normen
- Diverse kwaliteitsverklaringen